വായനയുടെ സമഗ്രമായ ആവിഷ്കാരം, വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും

സൽസബിൽ മുഹമ്മദ്
എക്സ്പ്രഷൻ വിഷയങ്ങൾസ്കൂൾ പ്രക്ഷേപണം
സൽസബിൽ മുഹമ്മദ്പരിശോദിച്ചത്: കരിമഒക്ടോബർ 4, 2020അവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 4 വർഷം മുമ്പ്

വായനയ്ക്കുള്ള ഉപന്യാസ വിഷയം
നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വായനയുടെ പ്രാധാന്യം

വിദ്യാഭ്യാസം, സമപ്രായക്കാർക്കിടയിൽ അറിവിന്റെ വ്യാപനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ജോലികൾക്കായി ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഭാവി തലമുറകൾക്ക് അറിവ് കൈമാറാൻ അവനു കഴിയുന്നതിനായി, അവൻ ബ്ലോഗിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചു, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഘട്ടങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയും. പുരോഗതി, നമുക്കായി നിരവധി വാതിലുകൾ തുറക്കുകയും ചരിത്രം, തത്ത്വചിന്ത, വൈദ്യശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി കോഡുകൾ കൈമാറുകയും ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഉപകരണമായിരുന്നു വായന.

ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം

വായിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കപ്പലില്ലാത്ത നാവികനോടോ അജ്ഞാതമായ പാതയിൽ അവശേഷിച്ച അന്ധനോടോ ഉപമിക്കാൻ ചില എഴുത്തുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞു, അയാൾക്ക് ഒരു ചുവടുപോലും വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല, മറിച്ച് തന്റെ കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മാർഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവനിലേക്കുള്ള വഴി.

വായനയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത്, ശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തികം, സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മാറ്റങ്ങളെയും പുതുമകളെയും കുറിച്ച് അവർ ബോധവാന്മാരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു.വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അവർ വിഷയങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ച് സഹായിക്കുന്നു. തുടക്കക്കാർക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് ഓരോ വിഷയത്തിന്റെയും പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വായന പ്രകടിപ്പിക്കുക.

ചിന്തകൾക്കൊപ്പം വായന പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം നൽകി കുട്ടികളെ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചില സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, അതിനാൽ അത് ഗവേഷണത്തിനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുകയും ഭാവിയിലെ മുകുളങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വായന ആസ്വദിക്കുന്നതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ ഇത് അവരുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും നൽകുന്നു. ഭാവിയുടെ വാതിലുകൾ അവർക്കായി തുറക്കുന്നതിനായി അത് അറിയാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുമുള്ള അവസരം.

വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയം

ഈ ഖണ്ഡികയിൽ, പൊതുവായി വായിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും മാനസികവും മാനസികവുമായ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും:

 • നിങ്ങൾ ആദ്യം ആശയങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും പദപ്രയോഗത്തിന്റെ വിഷയത്തിനുള്ളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കൈവെക്കുകയും വേണം.
 • സ്വതന്ത്ര വായനയെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്; കാരണം അതിലൂടെ അതിന്റെ വിശാലമായ കവാടങ്ങളിൽ നിന്ന് വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.
 • നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മാറാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാനും കഴിയും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുമായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം.

വായനയുടെ ഹോബി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വായന ഒരു മാന്ത്രികത പോലെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, കാരണം അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റുകയും അവനെ കൂടുതൽ യുക്തിസഹമാക്കുകയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി പുതിയ ദിശകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുകയും ചെയ്യും. തളരാതെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക.

വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള ആമുഖ ലേഖനം

വായനയ്ക്കുള്ള ഉപന്യാസ വിഷയം
വായന ഉപയോഗിച്ച് കഴിവുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക

വായന എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും ബോറടിക്കും, ഇത് വായനയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ശാസ്ത്രീയ റഫറൻസുകളിൽ ബ്രൗസുചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ളതായിരുന്നു, അതിനാൽ ഇത് കുറച്ച് ഉത്സാഹത്തിന്റെ ഒരു പതിവ് ചട്ടക്കൂട് എടുത്തു. എന്നാൽ വായന തികച്ചും വിപരീതമാണ്, കാരണം അത് മുഖം പര്യവേക്ഷണം, ചികിത്സ, സാഹിത്യം, ഗവേഷണം, ചരിത്രപരവും മതപരവുമായ നിരവധി വശങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ എന്താണ് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക? നിങ്ങൾ അത് ക്രമേണ തുടരുന്നു, കൂടാതെ പല ബുദ്ധിജീവികളും ഒരു ദിവസം ഒരു പേജ് വായിച്ച് അവരുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചുവെന്ന് അറിയുക, അതിനാൽ അവർ അനുഭവത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും അതിൽ തുടരുകയും ചെയ്തു.

വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു ലേഖനം

ചെറിയ ഉപന്യാസ വിഷയങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഇല്ലാത്ത ചില വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം തേടുകയാണെങ്കിൽ, വായനയെക്കുറിച്ച് ഹ്രസ്വവും വ്യതിരിക്തവുമായ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ചില ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ:

 • ഇനങ്ങൾ ആകർഷകമായി നിർവചിക്കുക. പതിവ് ഒഴിവാക്കി അസാധാരണമായവ നോക്കുക.
 • നിങ്ങൾ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഓരോ പ്രധാന ഘടകത്തിലും നിങ്ങൾ ഉപഘടകങ്ങൾ ഇടണം. വിഷയത്തിന് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നും ബാക്കിയുള്ളത് ഉപ തലക്കെട്ടുകളാണെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.
 • വിഷയത്തിൽ എഴുതുന്നതിന് പുതിയ ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഹദീസുകളും വാക്യങ്ങളും ഖുറാൻ വാക്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക.
 • ആമുഖവും ഉപസംഹാരവും ശ്രദ്ധിക്കുക, അവ കൂടുതൽ ആകർഷകമാണ്, അധ്യാപകൻ നിങ്ങളെ വിലയിരുത്തും.
 • അവസാനമായി, ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും സംഘടനയെക്കുറിച്ചും മറക്കരുത്.

വായനയുടെ നിർവ്വചനം

കണ്ണ് കാണുകയും നാവ് വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില കോഡുകൾ (വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും) ഡീകോഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ പ്രായോഗികമോ ശാസ്ത്രീയമോ ആരോഗ്യപരമോ മനഃശാസ്ത്രപരമോ ആയ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് വായന. അവന്റെ മെമ്മറിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി അവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുക, അതുവഴി അയാൾക്ക് അവ എളുപ്പത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കാനാകും.

വായനയുടെ തരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം

വായനയ്ക്കുള്ള ഉപന്യാസ വിഷയം
വായന ഒരു സമ്മാനവും ജീവിത ശീലവുമാണ്

വായന സാഹിത്യപരവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ വശങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി തരങ്ങളും മേഖലകളും നിരവധി ഉപയോഗങ്ങളും ഉണ്ട്:

ആദ്യം: വിവിധ വായനാ രീതികൾ

 • ശബ്ദമില്ലാതെ വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദ വായന എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ശബ്ദമോ നാവോ ഉപയോഗിക്കാതെ കണ്ണിന്റെ ചലനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രം വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുന്നു, അതിൽ എഴുതിയ വാചകങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നു.
 • വേഗത്തിൽ വായിക്കുകയും റഫറൻസുകളിലും വലിയ പുസ്തകങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ തിരയാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • വിമർശനത്തിന്റെ വഴിയിൽ വായിക്കുന്നു, ഇവിടെ അത് വിമർശന സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശകർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • നിശബ്‌ദമായ വായന, ആലോചനയ്‌ക്കൊപ്പം, എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനോ പഠിക്കാനോ പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ രീതി ചെയ്യുന്നത്.

രണ്ടാമത്തേത്: വായനയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഉപയോഗങ്ങൾ

ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വായന ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്:

 • വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഉദ്ദേശം: മിക്ക വായനക്കാരും ഒരു വൈദഗ്ദ്ധ്യം, ഒരു അക്കാദമിക് വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മേഖല, രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • പര്യവേക്ഷണ ഉദ്ദേശം: ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജിജ്ഞാസയുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ ഈ തരം വ്യാപകമാണ്, അതിനാൽ അവർക്ക് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാകും.
 • ഉല്ലാസത്തിനും വിനോദത്തിനും ഉപയോഗിക്കുക, ചില രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനാൽ ഇതിനെ ചികിത്സാ തരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

പേപ്പർ വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിഷയം

ഇന്ന്, സാങ്കേതികവിദ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആധിപത്യം നേടിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത് അവലംബിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുസ്തകമോ പത്രമോ വായിക്കണമെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ ലഭ്യമാകും, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ്.

ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ നമ്മുടെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കി, എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും ആനന്ദവും ഇത് കുറച്ചുകാണുന്നു. പേപ്പർ പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം, ആനന്ദം, പ്രയോജനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മികച്ചതാണ്.

 • പേപ്പർ ബുക്കുകളും പത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഇലക്ട്രോണിക് പുസ്തകങ്ങളേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത്.
 • നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചശക്തിയെയും ഞരമ്പുകളെയും ബാധിക്കുന്ന വൈദ്യുത ചാർജുകൾക്ക് വിധേയരാകരുത്, പകരം, പേപ്പർ വായനയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ ചില ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.
 • നിങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുകയും പുസ്‌തകത്തിനുള്ളിൽ കുറച്ച് കുറിപ്പുകൾ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വീണ്ടും റഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം

വായനയ്ക്കുള്ള ഉപന്യാസ വിഷയം
വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തെയും മാറ്റാൻ വായനയുടെ കഴിവ്

വായനയുടെ പ്രാധാന്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എഴുതാൻ പലരും വ്യതിരിക്തമായ ആശയങ്ങൾ തേടുന്നു, എന്നാൽ വായനയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഇടം നൽകിയാൽ, അത് അറിവിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും വർദ്ധനവിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും:

 • മികച്ച സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനും നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
 • അത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ക്രമവും അച്ചടക്കവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • നിങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
 • ഇത് തൊഴിൽ മേഖലയിലെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ എളുപ്പത്തിൽ മുന്നേറുന്നു.
 • നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന ആളുകളുടെ ചിന്താരീതികൾ അറിയാൻ ഇത് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും വായനയുടെ പ്രാധാന്യം

 • വായന വ്യക്തിയെ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവനും സംസ്‌കാരമുള്ളവനുമാക്കുന്നതിലൂടെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അതിനാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും സമൂഹത്തിനും പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
 • ദേശീയവരുമാനവും രാജ്യത്തിനകത്തെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വായന ഒരു ശക്തമായ കൈയാണെന്ന് അറിയാം, കൂടാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുടെ വിനിമയത്തിലൂടെ അതുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അതിന് കഴിയും.

ഇത് ദേശീയ തത്ത്വങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും നിയമങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

 • നിയമത്തോടുള്ള ബഹുമാനം രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ നിയമത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെയും വരുന്നു.
 • നിയമത്തോടുള്ള ബഹുമാനം സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ബോധപൂർവമായ തെറ്റ് വരുത്താതിരിക്കാൻ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണ പരിശോധിക്കുകയും വേണം.
 • ഉയർന്ന അധികാരികൾ സ്ഥാപിച്ച ഒരു കൂട്ടം തത്ത്വങ്ങൾ നിയമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവർ തങ്ങൾക്കുള്ളതും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും നിർവചിക്കുകയും പൗരന്മാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഈ പരിധികൾ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷകളും നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എഴുത്ത്, മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.
 • മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ലെങ്കിൽ, ലളിതമായ ആളുകൾക്ക് അത് വിപുലമായി അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വായിക്കുകയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും വേണം.

ഘടകങ്ങളും അവയുടെ പ്രയോജനങ്ങളും പ്രാധാന്യവും വായിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരം

 • വായന ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
 • അൽഷിമേഴ്സ് രോഗത്തിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
 • സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ, രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക.

ഇസ്ലാമിൽ വായനയുടെ പ്രാധാന്യം

 • മുസ്‌ലിംകളുടെ ജീവിതത്തിൽ വായനയുടെ ശക്തമായ സ്വാധീനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി സൂചിപ്പിക്കുന്ന “വായിക്കുക” എന്ന വാക്കോടെയാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് വെളിപാട് വന്നത്.
 • ഖുറാൻ വായിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്കും സ്രഷ്ടാവിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പാത തുറക്കാൻ കഴിയും, അതിലൂടെ കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുവരും.
 • നിങ്ങളുടെ മതത്തെക്കുറിച്ചും പൂർവ്വികരുടെ കഥകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെയും കടമകളെയും കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ട്.
 • നമ്മുടെ യജമാനൻ മുഹമ്മദ് തടവുകാരോട് സമ്മതിച്ചു, അങ്ങനെ മുസ്ലീങ്ങളുടെ ഉപരോധം പിൻവലിക്കപ്പെടും, ഈ പ്രവൃത്തി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും വായനയുടെയും പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വായനയിലെ കവികളുടെ വാക്കുകളും അവയുടെ പ്രാധാന്യവും

അഹമ്മദ് ഷൗഖി പുസ്തകത്തെ ഒരു വിശ്വസ്ത സുഹൃത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു:

സഹജീവികൾക്കായി പുസ്തകങ്ങൾ കൈമാറിയ ആളാണ് ഞാൻ..  പുസ്തകമല്ലാതെ എനിക്ക് അർഹമായ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടെത്തിയില്ല.

ഈ വാക്യങ്ങൾ അറബ് ലോകത്തും പുസ്തക പ്രേമത്താൽ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു:

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സ്ഥലം ഒരു നീന്തൽ സാഡിൽ ആണ് ... സമയത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കൂട്ടാളി ഒരു പുസ്തകമാണ്.

വായനാ വൈദഗ്ദ്ധ്യം എങ്ങനെ നേടാം, വികസിപ്പിക്കാം

 • നിങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • അവളെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ പുസ്തകങ്ങൾ സമാഹരിക്കുക.
 • ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റവും വലുത് മുതൽ ചെറുത് വരെ ക്രമീകരിക്കുക.
 • XNUMX പേജിൽ താഴെയുള്ള ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുക.
 • ഓരോ പുസ്തകവും അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഒരു വായനാ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക.

നാലാം ക്ലാസിലെ ഘടകങ്ങളുമായി വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വിഷയം

വായനയ്ക്കുള്ള ഉപന്യാസ വിഷയം
സംസ്കാരങ്ങൾ വായിക്കുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു

പുസ്‌തകങ്ങളുടെ വില മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു, അതിനാൽ വായന തുടരാൻ ചില തന്ത്രങ്ങൾ നാം പാലിക്കണം, ഉദാഹരണത്തിന്:

 • ഉപയോഗിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു.
 • സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ ലൈബ്രറികളിൽ നിന്നോ പുസ്തകങ്ങൾ കടം വാങ്ങുക.
 • വെബ്‌സൈറ്റുകളിലൂടെയും സ്വകാര്യ ക്രയവിക്രയ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

അഞ്ചാം ക്ലാസിലെ വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആവിഷ്കാര വിഷയം

നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിൽ വയലുകൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ അവയിൽ ക്രമേണ വായിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളും നേടാനാകും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ അറിവ് വികസിപ്പിക്കാനും അറബ് ഇതര ആളുകളെ അറിയാനും കൈമാറാനും സംസ്കാരങ്ങളുടെ വ്യാപനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അവർക്ക് അറബ് സംസ്കാരം, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംസ്കാരം അവർ കൈമാറും.

ആറാം ക്ലാസിലെ വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം

നിങ്ങൾ ഒരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധനും ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവനുമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വായനയും സൗഹൃദവും ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്ന വായനാ വൃത്തങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, ആറാം ക്ലാസിലെ വായനയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഉപന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സുഹൃദ്വലയം വികസിപ്പിക്കണം. പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ, ചില ആളുകൾ മാനസിക രോഗങ്ങളെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, അതിനാൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ചികിത്സയ്ക്കായി ചില ചികിത്സാ കഥകളും നോവലുകളും എഴുതുന്ന ധാരാളം എഴുത്തുകാർ ഇപ്പോഴുണ്ട്.

കുട്ടിയെ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക

വായനയ്ക്കുള്ള ഉപന്യാസ വിഷയം
വായന ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താം

കുട്ടിയെ രണ്ട് തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം, സസ്പെൻസ് ഘടകം:

 • ചെറിയ ചിത്രങ്ങളുള്ള കഥകളോ ചെറിയ വാക്കുകളുള്ള കഥകളോ നിറമുള്ളതാക്കുന്നതിലൂടെ.
 • കുട്ടിയോട് യക്ഷിക്കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത്, വായന അവനെ ഒരു സൂപ്പർഹീറോ ആക്കുമെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നും.
 • അവന്റെ മനസ്സിൽ ആവേശവും ജിജ്ഞാസയും ഉണർത്താൻ ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കഥകൾ വാങ്ങുക, അവൻ കൂടുതൽ വായനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും.

യുവാക്കളെ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു

 • ചെറുപ്പക്കാർ നിലവിൽ വലിപ്പം കുറഞ്ഞതോ ചെറിയ വിവരങ്ങളുള്ളതോ ആയ പുസ്തകങ്ങളിലേക്കാണ് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്, അതിനാൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആസ്വാദ്യകരമായ മത്സര അന്തരീക്ഷത്തിൽ വായിക്കണം.
 • ഈ പാതയിൽ തുടങ്ങാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മുഴുവൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യുവാക്കളെ എത്തിക്കുക.
 • നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായ സമാധാനവും പ്രചോദനവും അനുഭവപ്പെടുന്നതിനായി നിരവധി പേജുകളും ശബ്ദരഹിതമായ സ്ഥലവും ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം നിർണ്ണയിക്കുക.

വായന, ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കൽ, മനസ്സുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആവിഷ്‌കാര വിഷയം

നിങ്ങൾ ഒരു കായികതാരമാണെങ്കിൽ, "നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്കണ്ഠ" എന്ന വാചകം നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

വായനയെ ആത്മാവിനുള്ള ഭക്ഷണമെന്ന പദപ്രയോഗം എഴുതുമ്പോൾ, നമുക്ക് (വായന ആത്മാവിനുള്ള ഭക്ഷണമായി പ്രകടിപ്പിക്കൽ) എന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൂന്യത നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതവും അനുഭവങ്ങളും ബ്രൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രകാശമാനമാക്കാൻ, ക്ഷീണത്തിന്റെ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ആശ്രയിക്കണം.

ഉപസംഹാരം

നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വായനയെയും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും അറിവ് തേടുന്നതിലൂടെയും സ്വയം ഒഴിവാക്കരുത്. സമയം പോസിറ്റീവായി ഉപയോഗിച്ചാൽ, അത് ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു നേതാവാക്കി മാറ്റുന്നു, അത് തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കുകയോ ഉപയോഗശൂന്യമായ എന്തെങ്കിലും പാഴാക്കുകയോ ചെയ്താൽ, വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായ ഐഡന്റിറ്റിയും ലക്ഷ്യവും ഇല്ലാതെയാകും, അവന്റെ ജീവചരിത്രം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ചിതറിയ പൊടി.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *